خانه / جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل
[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’no-padding’ custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=’#ffffff’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” scroll_down=’aviaTBscroll_down’ custom_arrow_bg=’#4ecac2′ id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=”] [av_partner heading=” type=’slider’ navigation=’arrows’ size=’no scaling’ img_size_behave=” border=’av-border-deactivate’ columns=’8′ heading_tag=” heading_class=” animation=’fade’ autoplay=’true’ interval=’3′ lazy_loading=’disabled’ av-small-hide=’aviaTBav-small-hide’ av-mini-hide=’aviaTBav-mini-hide’ el_id=” custom_class=” av_uid=”] [av_partner_logo id=’3656′ av_uid=” hover=” link=” linktitle=” link_target=”] [av_partner_logo id=’3655′ av_uid=” hover=” link=” linktitle=” link_target=”] [av_partner_logo id=’3659′ av_uid=” hover=” link=” linktitle=” link_target=”] [av_partner_logo id=’542′ hover=” link=” linktitle=” link_target=” av_uid=”] [av_partner_logo id=’3657′ av_uid=” hover=” link=” linktitle=” link_target=”] [av_partner_logo id=’3658′ av_uid=” hover=” link=” linktitle=” link_target=”] [av_partner_logo id=’8832′ hover=” link=” linktitle=” link_target=” av_uid=”] [av_partner_logo id=’8744′ hover=” link=” linktitle=” link_target=” av_uid=”] [/av_partner] [/av_section] [av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ svg_div_top=” svg_div_top_color=’#333333′ svg_div_top_width=’100′ svg_div_top_height=’50’ svg_div_top_max_height=’none’ svg_div_top_opacity=” svg_div_bottom=” svg_div_bottom_color=’#333333′ svg_div_bottom_width=’100′ svg_div_bottom_height=’50’ svg_div_bottom_max_height=’none’ svg_div_bottom_opacity=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=’#ffffff’ background_gradient_direction=’vertical’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_color3=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top right’ repeat=’contain’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#ffffff’ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=’diagonal-box-shadow’ scroll_down=’aviaTBscroll_down’ custom_arrow_bg=’#4ecac2′ id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=” sc_version=’1.0′] [av_two_third first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’#ffffff’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=”] [av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-kxanlhpa’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

 جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل 1

جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (کنترل تخلف با نوع ابلاغ)

ردیف

کد

عنوان تخلف رانندگی

مبلغ جریمه (۱۴۰۰) به ریال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

سایر شهرها

روستاها و راه های روستایی

۱

۲۰۰۱

هرگونه‌حرکات نمایشی‌مانند دورزدن درجا و یا‌حرکت موتورسیکلت بر روی‌یک‌چرخ

۱,۵۷۵,۰۰۰

۱,۳۷۷,۰۰۰

۷۶۵,۰۰۰

۲

۲۰۰۲

تجاوز از سرعت مجاز(بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت)

۲,۱۰۰,۰۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۳

۲۰۰۳

سبقت غیر مجاز در راه‌های دوطرفه

۲,۱۰۰,۰۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۴

۲۰۰۴

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

۲,۱۰۰,۰۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۵

۲۰۰۵

حرکت به طور مارپیچ

۱,۵۷۵,۰۰۰

۱,۳۷۷,۰۰۰

۷۶۵,۰۰۰

۶

۲۰۰۶

حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها

۱,۵۷۵,۰۰۰

۱,۳۷۷,۰۰۰

۷

۲۰۰۷

 مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی

۴,۲۰۰,۰۰۰

۴,۲۰۰,۰۰۰

۴,۲۰۰,۰۰۰

۸

۲۰۰۸

تجاوز ار سرعت مجاز (بیش از ۳۰تا۵۰کیلومتر در ساعت)

۲,۱۰۰,۰۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۹

۲۰۰۹

عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

۹۴۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰

۲۰۱۰

تجاوز به چپ از محور راه

۷۶۵,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۱

۲۰۱۱

عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو

۶۶۳,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰

۱۲

۲۰۱۲

عدم رعایت حق تقدم عبور

۵۲۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰

۱۳

۲۰۱۳

دور زدن در محل ممنوع

۷۶۵,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۴

۲۰۱۴

استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی

۱,۰۵۰,۰۰۰

۸۴۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۱۵

۲۰۱۵

نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم ) روشنایی در شب

۷۶۵,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۴۵۹,۰۰۰

۱۶

۲۰۱۶

عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک

۱,۰۵۰,۰۰۰

۸۴۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۱۷

۲۰۱۷

رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

۶۳۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰

۱۸

۲۰۱۸

عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

۶۳۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰

۱۹

۲۰۱۹

عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرو محصلین یا پلیس مدرسه

۶۳۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰

۲۰

۲۰۲۰

عدم رعایت مقررات حمل بار

۱,۰۵۰,۰۰۰

۸۴۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۲۱

۲۰۲۱

نصب پلاک‌های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۲۲

۲۰۲۲

مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۲۳

۲۰۲۳

در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی

۵۲۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۲۴

۲۰۲۴

حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط

۷۶۵,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۴۵۹,۰۰۰

۲۵

۲۰۲۵

عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی

۱,۰۵۰,۰۰۰

۸۴۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۲۶

۲۰۲۶

عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه

۵۲۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۲۷

۲۰۲۷

هرگونه دخالت و دستکاری سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۲۸

۲۰۲۸

نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۲۹

۲۰۲۹

توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع

۵۲۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۳۰

۲۰۳۰

عبور کامیون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌های دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت

۵۲۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۳۱

۲۰۳۱

حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک غیر مجاز

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۳۲

۲۰۳۲

سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه

۵۲۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۳۳

۲۰۳۳

رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک‌گذر موقت “ویژه” تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۳۴

۲۰۳۴

حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۳۵

۲۰۳۵

نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی

۷۶۵,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۴۵۹,۰۰۰

۳۶

۲۰۳۶

استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده “چراغ‌های الوان” اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نورقرمز در جلو وسیله نقلیه

۵۲۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۳۷

۲۰۳۷

نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ‌ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید.

۵۲۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۳۸

۲۰۳۸

توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع‌ها و میادین یا سطوح شطرنجی

۵۲۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۳۹

۲۰۳۹

عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو

۶۳۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰

۴۰

۲۰۴۰

عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی

۵۲۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۴۱

۲۰۴۱

سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه

۷۶۵,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۴۵۹,۰۰۰

۴۲

۲۰۴۲

عدم تجهیز وسایل نفلیه مربوطه یا محل، به علایم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه‌ها

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۴۳

۲۰۴۳

سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۴۴

۲۰۴۴

توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع‌های راه آهن

۶۳۰,۰۰۰

۴۵۹,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۴۵

۲۰۴۵

نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۴۶

۲۰۴۶

سوارکردن یا سورا شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۴۷

۲۰۴۷

نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن

۶۳۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۴۸

۲۰۴۸

روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هرعلت

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۴۹

۲۰۴۹

حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی وانسداد ترافیک شود.

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۵۰

۲۰۵۰

حرکت‌نکردن وسایل‌نقلیه بین دوخط یا تغییر خط‌حرکت بدون رعایت‌مقررات مربوطه در معابرخط‌کشی‌شده

۵۲۵,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۵۱

۲۰۵۱

عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه

۸۴۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۵۲

۲۰۵۲

نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ‌گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت(به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر)

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۵۳

۲۰۵۳

عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع‌ها

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۵۴

۲۰۵۴

استفاد از وسایل آتش زا از قبیل اجاق‌گاز، پیک‌نیک، بخاری  و امثال آن در داخل وسیله نقلیه

۴۲۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۵۵

۲۰۵۵

باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی ورانندگی بسته شده است.

۴۲۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۵۶

۲۰۵۶

تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت)

۶۳۰,۰۰۰

۴۵۹,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۵۷

۲۰۵۷

عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات

۶۷۵,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۵۸

۲۰۵۸

تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه‌ها و حریم آن‌ها.

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۵۹

۲۰۵۹

حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی وامثال ان بدون حفاظ و پوشش لازم.

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۶۰

۲۰۶۰

عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس

۴۲۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۶۱

۲۰۶۱

حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر

۴۲۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۶۲

۲۰۶۲

توقف درمحل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع)

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۶۳

۲۰۶۳

نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه

۵۲۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۶۴

۲۰۶۴

حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۶۵

۲۰۶۵

خودداری از کناربردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره‌رو متوقف شده است.

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۶۶

۲۰۶۶

عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۶۷

۲۰۶۷

راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۶۸

۲۰۶۸

عدم رعایت مقررات در گردش‌ها

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۶۹

۲۰۶۹

نصب هر نوع علایم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۷۰

۲۰۷۰

حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است.

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۷۱

۲۰۷۱

توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه‌های تعیین شده.

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۷۲

۲۰۷۲

استفاده از تلفن‌همراه وسایر وسایل ارتباطی مشابه در حین ‌رانندگی در سرعت‌کمتر از ۶۰کیلومتر بر ساعت

۱,۰۵۰,۰۰۰

۸۴۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۷۳

۲۰۷۳

پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۷۴

۲۰۷۴

قصور در به کاربردن علایم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه

۴۵۹,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰

۷۵

۲۰۷۵

ریختن یا ریزش‌روغن، بنزین، نفت، گاز(گازوییل) و یا سایرمایعات آلوده و تخریب‌کننده دیگر درسطح راه

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۷۶

۲۰۷۶

توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۷۷

۲۰۷۷

گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۷۸

۲۰۷۸

توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راه‌ها و محل‌هایی که شانه کناری وجود دارد.

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۷۹

۲۰۷۹

تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۸۰

۲۰۸۰

نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۸۱

۲۰۸۱

حمل مسافر با وسایل نفلیه شخصی یا غیر مجاز

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۸۲

۲۰۸۲

ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوه‌ها ومناطقی که ممنوع اعلام شده است.

حذف

حذف

حذف

۸۳

۲۰۸۳

نداشتن و یا عدم به کارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۸۴

۲۰۸۴

عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع‌ها و میادین

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۸۵

۲۰۸۵

توقف دوبله در معابر

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۸۶

۲۰۸۶

حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راه‌ها

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۸۷

۲۰۸۷

حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۸۸

۲۰۸۸

توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا

۴۵۹,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰

۸۹

۲۰۸۹

نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک با استفاده از لاستیک‌های فرسوده

۴۵۹,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰

۹۰

۲۰۹۰

رانندگی با وسیله نقلیه دودزا

۴۵۹,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰

۹۱

۲۰۹۱

حمل اشیاء کثیف، آلوده و حیوانات با هرگونه باری‌که ‌موجب ناراحتی مسافران وسایل‌نقلیه ‌عمومی ‌می‌گردد.

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۹۲

۲۰۹۲

عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی

۶۳۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۹۳

۲۰۹۳

عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه‌ها، بزرگرراه‌ها و جاده‌ها

۶۳۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۹۴

۲۰۹۴

نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی

۴۵۹,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰

۹۵

۲۰۹۵

مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت

۴۵۹,۰۰۰

۴۵۹,۰۰۰

۴۵۹,۰۰۰

۹۶

۲۰۹۶

عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۹۷

۲۰۹۷

سوارکردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۹۸

۲۰۹۸

سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده‌های بین شهری و راه‌های روستایی

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۹۹

۲۰۹۹

استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نفلیه عمومی

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۰

۲۱۰۰

تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راه‌های عمومی

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۱

۲۱۰۱

هرنوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد.

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۲

۲۱۰۲

عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۳

۲۱۰۳

عدم توجه به هشدار و علایم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۴

۲۱۰۴

نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نفلیه عمومی

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۵

۲۱۰۵

آموزش رانندگی در محل‌های غیر مجاز

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۶

۲۱۰۶

عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۷

۲۱۰۷

توقف وسایل نقلیه در پیاده‌رو

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۸

۲۱۰۸

سوار یا پیاده کردن مسافر درخارج از پایانه‌های مسافربری یا محل‌های مجاز

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۹

۲۱۰۹

استفاده از لاستیک‌های خارج از استاندارد وسیله نقلیه

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۱۰

۲۱۱۰

همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۱۱

۲۱۱۱

همراه نداشتن گواهینامه رانندگی

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۱۲

۲۱۱۲

همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۱۳

۲۱۱۳

انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۱۴

۲۱۱۴

استفاده از شیشته دودی به نحوی که راننده وسرنشین قابل تشخیص نباشد.

۵۲۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۱۵

۲۱۱۵

بیرون آوردن دست و یا هریک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۱۶

۲۱۱۶

نداشتن یا نقص چراغ‌های جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ‌ها

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۱۷

۲۱۱۷

عدم‌الصاق یا نصب‌علامت ممیزه خودروهای‌دارای پلاک‌دولتی بر روی‌شیشه یا سایرقسمت‌های تعیین‌شده

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۱۸

۲۱۱۸

عدم نصب یا عدم اسفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۱۹

۲۱۱۹

بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره‌رو

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۲۰

۲۱۲۰

حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۲۱

۲۱۲۱

رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۲۲

۲۱۲۲

حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی‌که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود.

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۲۳

۲۱۲۳

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها برای خودروهای سواری ، وانت ، مینی بوس و کامیونت

۴۲۰,۰۰۰

۱۲۴

۲۱۲۴

بوق زدن در محل‌های ممنوعه یا بوق‌زدن غیر ضروری و مکرر

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۲۵

۲۱۲۵

آلودگی صوتی موضوع ماده ۲۹ قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) و تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق‌های شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن. (مرتبه اول)

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱۲۶

۲۱۲۶

تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده های ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها یا کلانشهرها و محدوده هایی که به طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعلام می شود.

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱۲۷

۲۱۲۷

سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو اتومیبل

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۲۸

۲۱۲۸

سوار‌کردن‌مسافر با داشتن‌مسافر قبلی توسط تاکسی‌‌های تلفنی، دربست یا آژانس‌بدون اجازه‌مسافر قبلی

۲۱۰,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰

۱۲۹

۲۱۲۹

خروج غیر مجاز تاکسی از محدوده تعیین شده

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۳۰

۲۱۳۰

همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۳۱

۲۱۳۱

همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۳۲

۲۱۳۲

عدم توجه به علایم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۳۳

۲۱۳۳

همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۳۴

۲۱۳۴

استفاده از لاستیک میخدار(یخ شکن) در موافع غیر ضروری

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۳۵

۲۱۳۵

حرکت دادن غیرمجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه‌ها

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۳۶

۲۱۳۶

توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۳۷

۲۱۳۷

عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راه سازی در راه‌ها

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۳۸

۲۱۳۸

عدم استفاده یا استفاده غلط از علایم با دست یا چراغ راهنمای وسایل نقلیه در مواقع لزوم

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۳۹

۲۱۳۹

پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغ‌های جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نورشود.

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۴۰

۲۱۴۰

عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص۵/۶ تن به بالا) و اتوبوس‌های برون شهری درمعابر شهری در ساعات غیر مجاز

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۴۱

۲۱۴۱

حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی

۳۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۴۲

۲۱۴۲

عدم استفاد از علایم هشدار دهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راه‌سازی و کشاورزی در راه‌ها

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۴۳

۲۱۴۳

توقف در محل ممنوع(پارک ممنوع)

۲۱۰,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۴۴

۲۱۴۴

نداشتن تجهیزات و علایم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۴۵

۲۱۴۵

نداشتن تجهیزات و علایم شناسایی واحتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۴۶

۲۱۴۶

خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۴۷

۲۱۴۷

نصب آینه‌های غیر مجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۴۸

۲۱۴۸

حمل و درآغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آن‌ها در حین رانندگی

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۴۹

۲۱۴۹

همراه نداشتن کارت شناسایی وسیله نقلیه

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۱۵۰

۲۱۵۰

سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین درمحل‌های غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد.

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۵۱

۲۱۵۱

توقف وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه‌بارگیری و تخلیه بار

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۵۲

۲۱۵۲

عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه درگذرگاه عابر پیاده

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۵۳

۲۱۵۳

توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه‌ها

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۵۴

۲۱۵۴

خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۵۵

۲۱۵۵

عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راه‌ها

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۵۶

۲۱۵۶

باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شی که مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود

۱۵۳,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۱۵۷

۲۱۵۷

سوار کردن سرنشین اضافی  به ازای هر نفر در وسایل نفلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه

۱۵۳,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۵۸

۲۱۵۸

نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری

۱۰۵,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۱۵۹

۲۱۵۹

پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه‌های تاکسی

۱۵۳,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۶۰

۲۱۶۰

عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه درحال حرکت( غیر استثنائات قانونی) در معابر شهری وروستایی

۱۵۳,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۱۶۱

۲۱۶۱

عدم توقف درمواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان

۱۵۳,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۱۶۲

۲۱۶۲

سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی

۱۵۳,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۱۶۳

۲۱۶۳

همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی

۱۰۵,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۱۶۴

۲۱۶۴

حمل سرنشین اضافی یا موتورسیکلت به ازای هرنفر

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۱۶۵

۲۱۶۵

عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۶۶

۲۱۶۶

عدم استفاده از تاکسیمتر

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۱۶۷

۲۱۶۷

دست گرفتن موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و  نظایر آن به وسیله  نقلیه  در حال حرکت.

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۶۸

۲۱۶۸

یدک کشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه

۱۰۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۱۶۹

۲۱۶۹

حرکت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راه‌ها

۵۱,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۱۷۰

۲۱۷۰

نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل رنگ یا بوق ، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نور تاب  دوچرخه یابی

۵۱,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۱۷۱

۲۱۷۱

عبور عابر پیاده از محل‌های غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راه‌هایی که دارای پیاده رو است.

۳۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۱۷۲

۲۱۷۲

عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان

۱,۰۵۰,۰۰۰

۸۴۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۱۷۳

۲۱۷۳

توقف در محل های اختصاصی معلولان و جانبازان

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱۷۴

۲۱۷۴

نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن

۴۵۹,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰

۲۵۵,۰۰۰

۱۷۵

۲۱۷۵

نداشتن سند خمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار

۳۵۷,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۲۵۵,۰۰۰

۱۷۶

۲۱۷۶

مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ) در بخش درونشهری

۴۵۹,۰۰۰

۴۵۹,۰۰۰

۴۵۹,۰۰۰

۱۷۷

۲۱۷۷

تردد غیر ضرور وسایل نقلیه در معابر شهر های با وضعیت نارنجی

۵,۲۵۰,۰۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

۱۷۸

۲۱۷۸

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط رانندگان تاکسی و اتوبوس

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱۷۹

۲۱۷۹

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به ازای هر  نفر  مسافر یا سرنشین تاکسی و اتوبوس

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۸۰

۲۱۸۰

عدم استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۱۸۱

۲۱۸۱

تردد غیر ضرور وسایل نقلیه در معابر شهر های با وضعیت قرمز

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

۱۸۲

۲۱۸۲

تردد های غیرضرور وسایل نقلیه در معابر از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۴:۰۰

۲,۱۰۰,۰۰۰

۲,۱۰۰,۰۰۰

۱۸۳

۲۱۸۳

عدم رعایت محدودیت های دوران قرنطینه توسط افراد بیمار با تست مثبت

۲,۱۰۰,۰۰۰

۲,۱۰۰,۰۰۰

۲,۱۰۰,۰۰۰

۱۸۴

۲۳۰۱

توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان

۲۱۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۸۵

۲۳۰۲

تردد وسایل نقلیه در سن فرسودگی به ازای هر ۲۴ ساعت یکبار

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۱۸۶

۲۳۰۳

توقف در محل تعیین شده برای معلولان و جانبازان (از تاریخ ۹۹/۰۲/۰۱ غیر فعال خواهد شد – صرفا برای اخذ آمار تخلفات قدیمی ثبت شده در سامانه)

۴۲۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۱۸۷

۲۳۰۴

رانندگی در حالت مستی و مشروبات الکلی

۴,۲۰۰,۰۰۰

۴,۲۰۰,۰۰۰

۴,۲۰۰,۰۰۰

۱۸۸

۲۳۰۵

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها برای خودروهای انوبوس و کامیون دو محور

۵۲۵,۰۰۰

۱۸۹

۲۳۰۶

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها برای خودروهای کامیون سه محور ، تریلی و نفتکش

۹۴۵,۰۰۰

۱۹۰

۲۳۰۷

آلودگی صوتی موضوع ماده ۲۹ قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) و تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق‌های شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن. (مرتبه دوم)

۲,۱۰۰,۰۰۰

۲,۱۰۰,۰۰۰

۲,۱۰۰,۰۰۰

۱۹۱

۲۳۰۸

آلودگی صوتی موضوع ماده ۲۹ قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) و تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق‌های شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن. (مرتبه سوم)

۳,۱۵۰,۰۰۰

۳,۱۵۰,۰۰۰

۳,۱۵۰,۰۰۰

جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل

جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل

جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل

اعزام کارشناسی خودروهای سبک وسنگین درمحل

جهت کارشناسی خودرو حتما پیش از درخواست کارشناسی، خودروی مدنظر خود را از نزدیک بازدید نموده و عیوب بصری آن نظیر خط و خش، قوری و سایر موارد را بررسی نمایید. در صورتی که خودرو از نظر ظاهری مورد پسند شما قرار گرفت، درخواست کارشناسی بدهید.

همچنیتن همشهریان و خریداران در منطقه جهت کارشناسی خودرو میتوانند از کارشناسی حافظ خودرو استفاده نموده و از تخفیفات کارشناسی رنگ بدنه وفنی دقیق بهره مند شود .

موارد کارشناسی که درمحل انجام می دهیم شامل:

( کارشناسی خودروهای سبک وسنگین )

➕تعیین قیمت وافت قیمت ➕همه روزه حتی ایام تعطیل ➕تنظیم قولنامه ومشاوره همراه با ارائه برگه رسمی کارشناسی و ضمانت بیمه مسئولیت حضور در تمام نقاط تهران ظرف۱۵دقیقه کارشناسی رنگ وفنی: ✔ استفاده ازدستگاه ضخامت سنج ✔ بررسی رنگ،بدنه،آبرنگ قطعات تعویضی استوک فابریک ✔ بررسی شاسی،سقف،ستون… ✔ تشخیص دوتکه،چپی(اتاق تعویض) ✔تست فنی با دیاگ ✔ تست موتور ✔ بررسی گیربکس اتومات،ساعتی ✔ بررسی اصالت شاسی وموتور ✔ تشخیص کارکرد کیلومتر ✔تست آپشن ✔تست جاده جلوبندی کمک ها
جهت درخواست کارشناسی سیار بلافاصله پس از پسندیدن خودرو، با شماره های شرکت حافظ خودرو تماس بگیرید یا فرم ثبت سفارش را پر نمایید. مشخصات خودروی مورد نظر خود را بدهید و زمان و مکان مورد نظر جهت بازدید خودروی خود را مشخص نمایید. به صورت ۱۰الی ۱۵ دقیقه بعد کارشناس در کنار شما خواهد بود. همچنین شرکت کارشناسی حافظ خودرو آماده است جهت همکاری کارشناسی خودرو گالری ها وکسانی که خرید وفروش خودرو به عنوان شغل دوم انجام می دهند همکاری داشته و تخفیفات مناسبی برخوردار شوند. تلفن مستقیم تماس:  ۰۹۱۲۵۲۸۷۶۳۰ [/av_textblock] [/av_two_third][av_one_third min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’#ffffff’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=”] [av_headline_rotator before_rotating=’شرکت کارشناسی حافظ خودرو’ after_rotating=” multiline=’aviaTBmultiline’ margin=’5′ margin_sync=’true’ align=’center’ custom_title=’#af1818′ size=’35’ av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” tag=’h2′ interval=’5′ animation=’reverse’ alb_description=” id=” custom_class=” av_uid=” admin_preview_bg=”] [av_rotator_item title=’آنالیز دقیق خودرو ‘ custom_title=’#83a846′ link=” linktarget=” av_uid=”] [av_rotator_item title=’بررسی رنگ و شاسی’ custom_title=’#4ecac2′ link=” linktarget=” av_uid=”] [av_rotator_item title=’بررسی فنی و موتوری وگیربکسی’ custom_title=’#4ecac2′ link=” linktarget=” av_uid=”] [av_rotator_item title=’با ارائه برگه گزارش رسمی و مهر امضا’ custom_title=’#745f7e’ link=” linktarget=” av_uid=”] [av_rotator_item title=’بررسی کارکرد کیلومتر’ custom_title=” link=” linktarget=” av_uid=”] [av_rotator_item title=’تست رانندگی’ custom_title=’#edae44′ link=” linktarget=” av_uid=”] [av_rotator_item title=’مشاوره حقوقی و تنظیم قولنامه’ custom_title=’#eded3b’ link=” linktarget=” av_uid=”] [/av_headline_rotator] [av_hr class=’custom’ icon_select=’yes’ icon=’uf10e’ font=’medical’ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=” custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=” admin_preview_bg=”] [av_contact title=’ثبت درخواست’ button=’ثبت درخواست اعزام کارشناسی’ on_send=” sent=’مطمئن باشید در اسرع وقت به پیام شما پاسخ خواهیم داد .’ link=’manually,http://’ captcha=’recaptcha_v2′ captcha_theme=’light’ captcha_size=’normal’ captcha_score=’0.5′ email=’hafezkhodro@gmail.com’ from_email=” subject=’کارشناسی حافظ خودرو حافظ شما در خریدی مطمئن’ autoresponder_email=’ در اولین فرصت با شما تماس گرفته می شود’ autoresponder_reply_to=” autoresponder_subject=” autorespond=’تلفن تماس کارشناس شما: ۰۹۱۲۵۲۸۷۶۳۰′ autorespond_after=” hide_labels=’aviaTBhide_labels’ form_align=” color=” heading_tag=’h3′ heading_class=” alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_uid=” sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”] [av_contact_field label=’مدل خودرو’ type=’text’ options=” check=” width=” multi_select=” av_contact_preselect=” av_uid=” sc_version=’1.0′][/av_contact_field] [av_contact_field label=’شماره تماس ‘ type=’text’ options=” check=’is_empty’ width=” av_uid=” multi_select=” av_contact_preselect=” sc_version=’1.0′][/av_contact_field] [/av_contact] [/av_one_third][/av_section][av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=’#ffffff’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=” sc_version=’1.0′][/av_section] [av_testimonials style=’slider_large’ columns=’2′ grid_style=” font_color=” custom_title=” custom_content=” interval=’5′ alb_description=” id=” custom_class=” av_uid=” admin_preview_bg=”] [av_testimonial_single src=’3844′ name=’یاشار حسینی’ subtitle=’خریدار’ link=’http://’ linktext=” av_uid=”] تجربه بسیار عالی بود استفاده از سرویس کارشناسی در محل خودرو با حافظ خودرو [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=’3845′ name=’غلام اسدی’ subtitle=’خریدار’ link=’http://’ linktext=” av_uid=”] حافظ خودرو مجموعه با سابقه ای هست تابحال چند بار در خرید و همچنین فروش خودرو از خدماتشون استفاده کردم [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=’3846′ name=’سمیه شاه زند’ subtitle=’فروشنده’ link=’http://’ linktext=” av_uid=”] مجموعه حافظ خودرو بسیار به بنده کمک کردند که در کوتاه ترین مدت خودرو خود را به قیمت روز بازار به فروش برسانم . سپاسگزارم از این محموعه خوب و دوست داشتنی . [/av_testimonial_single] [/av_testimonials]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناس رسمی دادگستری خودرویی سبک و سنگین
شماره های تماس
اشتراک گذاری
آخرین مطالب

آیا به کارشناس از طرف فروشنده میشه اعتماد کرد؟

کارشناس خودروهای اسنپی!!!

کارشناسی خودروی سنگین آبان ۱۴۰۲

استعلام سوابق کشنده ه داف

استعلام پرونده کشنده دافDAF