خودروهای کارشناسی شده حافظ خودرو

ایسوزو۶تن کارشناسی شده

مدل ماشین : ایسوزو۶تن

سال ساخت : ۱۳۸۹

قیمت : ۱۸۵۰م تومان

کارکرد : ۳۸۰۰۰۰

کشنده مان

مدل ماشین : L800

سال ساخت : ۱۳۸۸

قیمت : ۴/۲۰۰ میلیارد تومان

کارکرد : ۱۸۰۰۰۰

کشنده ولوو

مدل ماشین : FH500

سال ساخت : ۱۳۹۹

قیمت : ۷ میلیارد تومان

کارکرد : ۱۵۰۰۰۰

کامیونت باری مرسدس بنز

مدل ماشین : کشنده دافXF

سال ساخت : ۲۰۱۹

قیمت : ۶۰۰۰$ تومان

کارکرد : ۲۰۰۰