دستیارترمز اضطراری EPA

دستیارترمز اضطراری EPA 1

 
دستیارترمز اضطراری EPA 2

دستیار ترمز اضطراری (EBA)

یکی از مهمترین سیستم های پیشرفته همیار راننده دستیار ترمز اضطراری یا
Emergency Braking Assistant است.

دستیارترمز اضطراری EPA 3

سیستم های پیشرفته همیار راننده یا ADAS ( Advanced driver-assistance systems ) به سیستم هایی گفته می شود که با استفاده از داده های به دست آمده از شرایط رانندگی، جاده، راننده و خودرو به راننده کمک می کنند که  از امنیت و آسایش بیشتری نیز برخوردار باشند.

دستیار ترمز یا کمک ترمز (Brake Assist) یک ویژگی ایمنی است که به منظور کمک به رانندگان در هنگام توقف های ناگهانی و از دست رفتن غیر ارادی ناشی از استرس یا وحشت ناشی از وقوع یک اتفاق، مقدار صحیح نیرو را روی ترمزهای خودرو اعمال می کند. هنگامی که راننده در مواقع اضطراری نتواند حداکثر مقدار نیرو را روی پدال ترمز خود اعمال کند ، کمک ترمز شروع به کار می کند و نیروی بیشتری اعمال می کند. این امر باعث می شود وسیله نقلیه در مسافت کمتری از آنچه بدون کمک ترمز متوقف می شود متوقف شود، که می تواند به طور موثری، مانع از برخورد و بروز حوادث ناگوار شود.

اصطلاحاتی مانند “دستیار ترمز اضطراری” (EBA) ، “دستیار ترمز” (BA) ، “ترمز اضطراری اتوماتیک” (AEB) و “ترمز خودکار”، همه به موارد مشابهی اشاره دارند. سیستم های کمک ترمز که برای افزایش توان ترمز طراحی شده اند در صورتی که راننده نتواند در هنگام توقف ناشی از ترس فشار کافی به پدال ترمز وارد کند، به کار افتاده و مانع از وقوع تصادفات می شود.

دستیارترمز اضطراری EPA 4

با وجود نام های مختلف ، تمام سیستم های کمک ترمز تحت همان اصول اساسی کار می کنند و منجر به اعمال نیروی بیشتری برای توقف خودرو می شوند.

چه موقع از دستیار ترمز استفاده می شود؟

دستیار ترمز یک فناوری ایمنی منفعل است، بنابراین راننده نیازی به نگرانی در مورد استفاده از آن ندارد. این سیستم ها در صورت لزوم نیروی ترمز اضافی برای جلوگیری از تصادف و کاهش حادثه ناگوار را به طور خودکار به سیستم ترمز خودرو اعمال می کنند.

برخی از موقعیت هایی که ممکن است کمک ترمز را فعال کند شامل موارد زیر است:

– کودک یا حیوان به طور ناگهانی وارد جاده می شوند و مجبور به توقف اضطراری می شوند.

– هنگامی که پیچ یا شیب جاده مانع از دید صحیح و کامل راننده از موانع پیش روی جاده می شود و راننده ناگهان با ترافیک ناشی از تجمع خودروهای دیگر یا ترافیک ناشی از وقوع تصادف روبرو شده و مجبور می شود بلافاصله خودرو را متوقف کند.

– وسیله نقلیه دیگر به صورت ناگهانی وارد خط  مسیر خودرو شده و با سرعت پایین تر رانندگی می کند و یا به صورت ناگهانی خودرو را متوقف می کند و در این شرایط راننده مجبور می شود سرعت خودرو خود را سریعا کاهش دهد تا از بروز تصادف جلوگیری کند.

– بار حمل شده توسط یک وسیله نقلیه دیگر که به صورت درست بسته نشده از روی خودروی حامل بار به جاده افتاده و یا مانع به صورت ناگهانی بر سر راه خودرو ظاهر می شود که در این حالت راننده را مجبور می کند که یا به صورت خطرناکی متوقف شود و یا با ریسک پذیری بیشتر وارد خط دیگری شود.

فناوری دستیار ترمز اضطراری (EBA) چگونه کار می کند؟

دستیارترمز اضطراری EPA 5

سیستم های دستیار ترمز معمولاً وقتی راننده پدال ترمز خود را ناگهان و یا با نیروی زیادی فشار دهد، وارد عمل می شوند. برخی از این سیستم ها قادر به یادگیری و سازگاری با سبک ترمز ویژه راننده هستند، در حالی که برخی دیگر از تنظیمات از پیش تعیین شده برای تعیین زمان نیاز به فعال شدن در هنگام رانندگی استفاده می کنند.

هنگامی که سیستم دستیار ترمز تشخیص می دهد که وضعیت خطرناک یا اضطراری در جریان است، نیرویی که راننده به پدال ترمز وارد می کند را افزایش می دهد.

ایده اصلی این است که سیستم دستیار ترمز حداکثر نیرو را روی ترمز اعمال می کند تا با کمترین مسافت طی شده و ظرف کمترین زمان ممکن، خودرو را به وضعیت توقف برساند.

از آنجایی که هنگام شروع به کار سیستم کمک ترمز ، راننده به طور موثری از فرایند تصمیم گیری خودرو خارج می شود ، فناوری های EBA و ترمز ضد قفل (ABS) قادر به همکاری با یکدیگر برای متوقف کردن وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا کاهش سرعت آن یا کاهش سرعت خودرو به اندازه کافی پیش از وقوع تصادف هستند.

در شرایطی مانند این ، سیستم دستیار ترمز همچنان به استفاده از مقدار کامل نیروی ترمز موجود ادامه می دهد و ABS به منظور جلوگیری از قفل شدن چرخ ها ، وارد عمل می شود.

کارشناسی حافظ خودرو(تشخیص رنگ وفنی در محل)

آموزش کارشناسی خودرو 

تماس با حافظ

کارشناسی خودرو در اسلامشهر

دستیارترمز اضطراری EPA

دستیارترمز اضطراری EPA

 
حافظ خودرو