نوشته‌ها

کجا دنبال خودرو بگردیم! کجاها برای خرید نرویم! (تهران)

کجا دنبال خودرو بگردیم! کجاها برای خرید نرویم! (تهران) نیاز به وسیله نقلیه، بودجه، سن، ترافیک و قیمت بنزین نمی‌شناسد و دربسیاری از موارد افراد مجبور می‌شوند به‌جای خرید خودرو نو، به‌دنبال نمونه‌های دست دوم بگردند. که این ها برای م…