نوشته‌ها

طريقه صحيح بكسل كردن

طريقه صحيح بكسل كردن خودرو چگونه است؟ در تمامي خودروهاي داراي گيربكس اتوماتيك بهتر آنست كه جهت حمل ازخودروسوار استفاده شود كه چهار چرخ خودرو بر روي خودروسوار قرار گيرد وياخودروبر چرخهاي محرك را از زمين بلند نمايد. در مواقع ضروري، چنانچه در هنگا…