هرگز پیشنهاد کارشناس خودرو از طرف فروشنده را قبول نکنید!!!

کلاهبردار خودرو

هرگز پیشنهاد کارشناس خودرو از طرف فروشنده را قبول نکنید!!! فریب خریداران خودرو توسط فروشنده! درخواست کارشناسی خودرو از طرف فروشنده ممکن است با هدف ارائه اطلاعات ناقص و یا ارائه اطلاعات غلط در مورد خودرو باشد. به علاوه، کارشناسی خودرو از طرف فروشنده ممکن است به ارائه تحلیلی نیمه‌رسمی و ناکامل دربارهٔ وضعیت و […]