تسلا قصد کسب رضایت مالک معترض را دارد

رسانه‌های دولتی درچین پاسخ و واکنش تسلا به‌ اعتراض را مغرورانه توصیف و ناظران و قانون‌ گذاران این برند را زیر ذره‌ بین قرار داده‌ اند.

این پست رو هم حتما بخوانید*
میزان افزایش نرخ کرایه تاکسی و بلیت مترو در سال 1400