معرفی اولین خودروی عجیب تمام برقی کشور لبنان به نام طلوع قدس!

جهاد محمد، تاجر فلسطینی تبار لبانی با معرفی یک خودروی الکتریکی تحت عنوان طلوع قدس Quds Rise، امیدوار است که در سال آینده حدود 10 هزار دستگاه از این اتومبیل را تولید کرده و در این کشور حوزه مدیترانه به فروش برساند.

این پست رو هم حتما بخوانید*
نظر جیمز می درباره ابرخودرو الکتریکی لوتوس اویجا چیست؟ + فیلم

همانطور که گفتیم، این