راه‌اندازی اتوبوس برقی بین میدان‌های جمهوری و بهارستان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: به زودی در این حوزه وارد قرارداد می‌شویم و ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی جدید در سال ۱۴۰۰ در خط میدان جمهوری و میدان بهارستان راه‌اندازی می‌شود.

این مطلب رو هم حتما بخوانید*
طرح جدید پیش فروش محصولات شرکت سایپا ویژه اسفند 99راه‌اندازی اتوبوس برقی بین میدان‌های جمهوری و بهارستان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: به زودی در این حوزه وارد قرارداد می‌شویم و ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی جدید در سال ۱۴۰۰ در خط میدان جمهوری و میدان بهارستان راه‌اندازی می‌شود.

این مطلب رو هم حتما بخوانید*
طرح جدید پیش فروش محصولات شرکت سایپا ویژه اسفند 99