کیا K8، برادر بزرگ تر اپتیما به بازار آمریکا عرضه نخواهد شد!

بالاخره کیا در این هفته، سدان جدید فول سایز یعنی کیا K8 را پیش نمایش کرد اما برای مشتریان احتمالی در آمریکا، اخبار بدی مبنی بر عدم ورود آن به ایالات متحده دریافت شده است.

سخنگوی کیا در گفتگویی با کاراسکوپس اظهار داشته است که کیا موتورز ...