هزینه سنگین صادرات روغن ‌پایه برای کشور و ناوگان حمل‌ و نقل
آنچه مشخص است و از بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها برمی‌آید، هدف‌گذاری نادرست این شرکت‌ها درخصوص برخورد با بازار داخلی است. سیاست‌هایی که مصرف‌کننده نهایی یا همان رانندگان ناوگان حمل‌ونقل سنگین را قربانی سودآوری بیش‌تر و ارزآوری برای شرکت‌های تولیدی می‌کند.