تعرفه کارشناسی خودرو در شرکت حافظ خودرو

هزینه های ذکر شده در ذیل ، هزینه کارشناسی کامل خودرو می باشد و هزینه کارشناسی VIP بسته به نوع خودرو از 50.000 تومان تا 500.000 تومان به مبالغ ذیل اضافه می گردد.

توجه: در صورت انجام کارشناسی از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰ در روزهای عادی و همچنین انجام کارشناسی در روزهای برفی و بارانی، ۲۰% به مبالغ فوق افزوده میشود.

توجه: هزینه تنظیم قولنامه توسط کارشناس همراه مکانیک، در صورت درخواست شخص، مبلغ 80 هزار تومان می باشد.

خودرو های تا سقف 180 میلیون تومان

هزینه کارشناسی180هزار تومان

 خودرو های 100 میلیون الی300 میلیون تومان

هزینه کارشناسی 200.000 هزار تومان

 
 خودرو های300میلیون الی 400میلیون تومان

حدود 250.000 هزار تومان بسته به مدل و آپشن متغییر می باشد!

 
 خودرو های 400میلیون الی 700 میلیون تومان

هزینه کارشناسی 300000 هزار تومان

بسته به مدل و آپشن متغییر می باشد!

 
 خودرو های 600 میلیون الی 5میلیارد تومان

400.000 هزار تومانبسته به مدل و آپشن متغییر می باشد!

 
 خودرو های 500 میلیون به بالا بسته به نوع خودرو و آپشن برآورد هزینه می گردد