تعرفه کارشناسی خودرو در شرکت حافظ خودرو

هزینه های ذکر شده در ذیل ، هزینه کارشناسی کامل خودرو می باشد و هزینه کارشناسی VIP بسته به نوع خودرو از 50.000 تومان تا 500.000 تومان به مبالغ ذیل اضافه می گردد.

توجه: در صورت انجام کارشناسی از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰ در روزهای عادی و همچنین انجام کارشناسی در روزهای برفی و بارانی، ۲۰% به مبالغ فوق افزوده میشود.

توجه: هزینه تنظیم قولنامه توسط کارشناس همراه مکانیک، در صورت درخواست شخص، مبلغ 80 هزار تومان می باشد.

خودرو های تا سقف 180 میلیون تومان

هزینه کارشناسی180هزار تومان

هزینه کارشناسی خودرو 1
 خودرو های 100 میلیون الی300 میلیون تومان

هزینه کارشناسی 200.000 هزار تومان

 هزینه کارشناسی خودرو 2هزینه کارشناسی خودرو 3
 خودرو های300میلیون الی 400میلیون تومان

حدود 250.000 هزار تومان بسته به مدل و آپشن متغییر می باشد!

 هزینه کارشناسی خودرو 4هزینه کارشناسی خودرو 5
 خودرو های 400میلیون الی 700 میلیون تومان

هزینه کارشناسی 300000 هزار تومان

بسته به مدل و آپشن متغییر می باشد!

 هزینه کارشناسی خودرو 6هزینه کارشناسی خودرو 7
 خودرو های 600 میلیون الی 5میلیارد تومان

400.000 هزار تومانبسته به مدل و آپشن متغییر می باشد!

 هزینه کارشناسی خودرو 8هزینه کارشناسی خودرو 9
 خودرو های 500 میلیون به بالا بسته به نوع خودرو و آپشن برآورد هزینه می گردد  هزینه کارشناسی خودرو 10