کارشناسی کارشناس خودرو سنگین در دبی امارات عمان ترکیه

شرکت کارشناسی تخصصی حافظ خودرو (H.F.K)

(نخستین شرکت رسمی و فوق تخصصی خودروهای سنگین)

کارشناسی کارشناس خودرو سنگین در دبی امارات عمان ترکیه 1

کارشناسی کارشناس تخصصی خودرو در شهرک کامیونداران

کارشناسی رنگ وشاسی انواع خودروهای سنگین ونیمه سنگین

همه روزه حتی ایام تعطیل

کارشناسی ماشین سنگین

تنها شرکت تخصصی با ارائه برگه کارشناسی رسمی در ایران

کارشناسی تضمینی خودرو درمحل

کارشناسی انواع کامیون، کامیونت وکشنده

اعزام کارشناس در تهران- اسلامشهر وشهرک کامیوندارها

خدمات کارشناسی کارشناس خودرو سنگین در دبی امارات عمان ترکیه:

۱ ارائه برگه گزارش رسمی به همرام مهر وامضاء
۲ اعزام کارشناسان تشخیص رنگ وفنی مکانیک حرفه ای
۳ دیاگ تخصصی  تشخیص کیلومتر کارکرد
۴ استفاده از دستگاه ضخامت سنج دیجیتال جهت تشخیص رنگ
۵ بازکردن یاتاقان ها میل سوپاپ و تایید موتور گیربکس، دیفرانسیل….

۶ تشخیص رنگ شدگی، آبرنگ،قطعات تعویضی استوک وفابریک، تشخیص اتاق تعویض، قیچی و…

۷ بازدید فنی: بازدید پلمپ موتور، دیفرانسیل، روغن ریزی
باز کردن کارتر وبازدید یاتاقان، کیسه باد، تانکهای باد، چرخها، گاردان، گیربکس، سیستم ریتارد، هیدرولیک، برق، و…

کارشناسی خودرو سنگین کارشناسی کامیونت ابسوزو

کارشناسی رنگ و فنی خودرو سنگین کامیون،اتوبوس، کامیونت، کشنده، ایسوزو،ولوو…کارشناسی رنگ

tom_preview=”