نوشته‌ها

چگونه خودرو معامله كنيم!

چطور خودرو معامله كنيم(همه چیز درباره معامله خودرو) تو را به خدا یک کاری کنید زودتر این ماشین رو توقیف کنند و خریدار متخلف را مجبور به فک پلاک کنند. هر چند روز یکبار یک خلافی برای ماشینی که دیگر دست من نیست"آقا تو را به خدا یک کاری کنی…