نوشته‌ها

کاربرد کروز کنترل ومزایای آن

کاربرد کروز کنترل ومزایای آن کروز کنترل ولیمیتر دریک نگاه: تعریفی کوتاه از کروز کنترل می توان گفت: کروز کنترل ابزاری است برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو در مقداری که راننده می خواهد تا به رانندگی خود در مسیرهای طولانی ادامه بدهد. در…