پس از ولوو، رنو و داچیا هم محدودیت ۱۸۰ کیلومتربرساعتی درنظر گرفتند

پس از ولوو، شرکت فرانسوی رنو نیز قصد دارد حداکثر سرعت محصولات خود را در ۱۱۲ مایل (معادل ۱۸۰ کیلومتر) در ساعت محدود کند.