نرخ بیمه شخص ثالث در سال 1400

اگر مالک خودرو هستید، احتمالا اطلاعات کافی از تنوع بیمه نامه های خودرو دارید که در 3 دسته بیمه نامه شخص ثالث، بیمه بدنه و بیمه حوادث سرنشین به مالکان وسایل نقلیه ارائه می شود و هرکدام خدماتی را به …

این پست رو هم حتما بخوانید*
مدت معافیت خودروهای صفر کیلومتر از معاینه فنی اعلام شد