سهم ۲۲.۸ درصدی الکتریکی‌ ها از تجاری‌ های سبک تا سال ۲۰۳۰

تحقیقات حاکی از آن است که در سال جاری و در آغاز ورود رسمی این خودروها به بازار، سهم محصولات الکتریکی به ۲.۶ درصد برسد. همچنین پیش‌بینی شده است سهم تجاری‌های سبک الکتریکی تا سال ۲۰۲۵ یعنی نیمه این بازه زمانی به ۱۰.۱ درصد برسد