هدف‌گذاری برای تامین ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق طرح تام در سال ۱۴۰۰

معاون طرح و برنامه وزارت صمت از هدف‌گذاری برای تامین دستکم ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق طرح تامین مالی واحدها و پروژه‌های دارای اولویت (تام) در سال ۱۴۰۰ خبر داد.  

این پست رو هم حتما بخوانید*
خودروسازان بزرگ دوباره به مسیر نزولی افتادند