فرصت‌ سوزی در صنعت خودرو به بهانه برجام

اجرایی شدن برجام ۲ می‌تواند نور امیدی بر صنعت نیمه‌جان خودرو بتاباند اما شاید عدم دستیابی به توافق این صنعت را بیش از پیش فرسوده کند.

این پست رو هم حتما بخوانید*
صنعت خودرو به پشتیبانی بیشتری از خودروهای الکتریکی نیاز دارد