شورای رقابت درباره قیمت خودرو به نتیجه نرسید

در هفته جاری جلسه شورای رقابت برای چگونگی اعمال دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برگزار شد اما این جلسه نتیجه‌ای نداشت و مقرر شد در جلسه بعد این موضوع باردیگر بررسی شود.با این حال، مقرر شد بررسی نحوه اعمال دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در جلسه بعدی یعنی ۱۳ اردیبهشت ماه ادامه یابد.

این پست رو هم حتما بخوانید*
کشنده ‌های دست ‌دوم ژاپنی و کره ‌ای هم مجاز به ورود هستند