سیاست‌ های فروش عجیب برخب شرکت‌ ها 

برخی شرکت‌های خودروسازی خصوصی دراقدامی عجیب قیمت محصولات خود را به‌شکل رسمی افزایش داده‌اند که به عقیده کارشناسان این موضوع درشرایط فعلی ‌نوعی خودزنی محسوب می‌شود

این پست رو هم حتما بخوانید*
فرق ماشین دیزلی با بنزینی در چیست؟