تخلف ۵ میلیارد ریالی یک نمایشگاه اتومبیل در مازندران

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران گفت: «برای یک نمایشگاه اتومبیل متخلف، پرونده نزدیک به ۵ میلیارد ریالی تشکیل شده است.»

این پست رو هم حتما بخوانید*
ممکن است استون مارتین توسعه موتور V6 سفارشی والهالا را ادامه ندهد