ایران‌ خودرو و بهمن جور بقیه خودروسازان بورسی را کشیدند

میزان معاملات گروه خودرویی طی روز ‌دوشنبه ششم اردیبهشت بالغ بر ۱.۱ میلیارد سهم و ارزش معاملات بالغ بر ۲۲۹ میلیارد تومان است.