خبری از تخصیص سهمیه بنزین نوروزی نیست

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: درباره تخصیص سهمیه بنزین نوروزی مازاد بر سهمیه ماهانه، هیچ تصمیمی ازسوی هیئت دولت به وزارت نفت ابلاغ نشده است.

این مطلب رو هم حتما بخوانید*
امکان ویرایش پورشه تایکان کراس توریسمو در زمان سفارش، حتی رنگ کمربند را تغییر دهید!