درخواست سازمان‌های حقوق بشری از لوئیس همیلتون: به عربستان نرو!

تقریبا ۴۵ سازمان بین‌المللی از لوئیس همیلتون قهرمان هفت دوره مسابقات فرمول یک جهان درخواست کردند که به نقض حقوق بشر توسط عربستان سعودی اعتراض کند و در مسابقه جایزه بزرگ عربستان که در جده برگزار ...