مجلس مخالف آزادسازی قیمت‌ خودرو است

طرح تحول صنعت‌خودرو برپایه عرضه خودرو در بورس کالا تنظیم و در کمیسیون صنایع مجلس کلیات آن تصویب شده است. اما متاسفانه دولت با تکیه بر فرمول آزادسازی قیمت محصولات خودروسازان می‌خواهد نبض بازار را در دست بگیرد. این امر موجب تهییج مردم برای حضور دوباره در بازار و تورم ‌زایی می‌شود

این مطلب رو هم حتما بخوانید*
نگاهی به طراحی داخلی کیا K8 ، خودرویی که هیچ‌گاه در آمریکا عرضه نخواهد شد