دلالان خودرو در حال حذف شدن هستند

ساخت داخل در صنعت خودرو در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و قطعه سازان هم اکنون در یک شرایط مناسب کاری در دو تا سه شیفته فعال هستند و رشد تولیدات ملموس است.

این مطلب رو هم حتما بخوانید*
پادکست روزنامه دنیای خودرو - دوشنبه 27 بهمن 1399