گزارش قیمت روز بازار خودروهای داخلی و خارجی + جدول 6 بهمن ماه 99

هفته های گذشته با کاهش قیمت ارز روند کاهشی قیمت خودرو هم آغاز شد، اما این کاهش قیمت ها دوام چندانی نداشت و طی روزهای گذشته شاهد معکوس شدن روند قیمت خودرو و افزایش دوباره آنان بودیم، با این حال گزارش های امروز بازار خودرو نشان از کاهش اندک قیمت ...