قیمت خودروهای داخلی در 3 ماهه آخر سال افزایش پیدا نخواهد کرد

براساس مصوبه شورای رقابت مبنی بر بازنگری و افزایش 3 ماه یکبار قیمت خودرو، در بهمن ماه امسال نیز منتظر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل بودیم و شرکت های خودروسازی هم منتظر صدور مجوز برای افزایش قیمت های خود بودند، اما روز گذشته رئیس شورای رقابت …

این مطلب رو هم حتما بخوانید*
مشکل ترافیک در تهران «سخت ‌افزاری» است نه «نرم ‌افزاری»