آموزش کارشناسی خودرو

شرکت کارشناسی حافظ خودرو تنها دارنده محیط تعمیرگاهی تجربی جهت آموزش تشخیص رنگ وفنی با انواع خودروهای داخلی وخارجی  می باشد.

***یک کارشناس در محیط واقعی  هست که می تواند خودش را محک بزند.

آموزش کارشناسی خودرو تشخیص رنگ وفنی خودرو یکی از اساسی ترین و مهم ترین بخش های کارشناسی خودرو به شمار می رود. فردی که می خواهد کارشناس در زمینه خودرو کار کند تنها در محیط عملی هست که می تواند خودش را محک بزند  هرگونه آموزش اشتباه وتشخیص نادرست تغییر شکل، رنگ شدگی، تعویض و یا زنگ زدگی قطعات، در تعیین قیمت خودرو تاثیر زیادی دارد.

در نظر داشته باشیم مسئولیت کارشناسی خودرو بسیار سنگین است عدم تشخیص صحیح وضعیت بدنه وفنی خودرو میتواند به خریدار ضرر بزرگی برساند.

آموزش خصوصی کارشناسی خودرو رنگ وفنی 1

چه مطالبی در آموزش کارشناسی خودرو  گفته می شود؟

آموزش خصوصی کارشناسی خودرو رنگ وفنی 2طریقه شناسایی اصالت بدنه و موتور خودرو

آموزش خصوصی کارشناسی خودرو رنگ وفنی 2طریقه کاربا دستگاه ضخامت سنج

آموزش خصوصی کارشناسی خودرو رنگ وفنی 2 اصول بازدید  چشمی رنگ، معایب رنگ خودرو

آموزش خصوصی کارشناسی خودرو رنگ وفنی 2 تفاوت رنگ خودروهای داخل وخارجی در انواع خودرو

آموزش خصوصی کارشناسی خودرو رنگ وفنی 2 تشخیص رنگ شدگی،تعویضی، لیسه، آبرنگ صافکاری بی رنگ و…

آموزش خصوصی کارشناسی خودرو رنگ وفنی 2 بررسی شاسی سقف ستون ها کف صندوق و…

آموزش خصوصی کارشناسی خودرو رنگ وفنی 2 بررسی سلامت سیستم انتقال قدرت وموتور

آموزش خصوصی کارشناسی خودرو رنگ وفنی 2 روش های شناسایی کیلومتر کارکرد واقعی خودرو

آموزش خصوصی کارشناسی خودرو رنگ وفنی 2 روش کار با دستگاه دیاگ تشخیص ایراد موتوری وگیربکسی


((در نهایت کارشناسی در محل با کارشناسان ما می روید تا خود را محک بزنید))


اراِئه مدرک آموزش: مدرکی که به کارآموز پس از آموزش ارائه می گردد زیر نظر صنعت معدن  وقابل استعلام می باشد.

شما عزیزان می توانید با ما تماس بگیرید وسوالات خودر را بپرسید

BMW

 

آموزش کارشناسی خودرو

آموزش خصوصی کارشناسی خودرو رنگ وفنی 14

 
کیاموتورز
حافظ خودرو