آموزش کارشناسی خودرو

شرکت کارشناسی حافظ خودرو تنها دارنده محیط تعمیرگاهی تجربی جهت آموزش تشخیص رنگ وفنی با انواع خودروهای داخلی وخارجی  می باشد.

***یک کارشناس در محیط واقعی  هست که می تواند خودش را محک بزند.

آموزش کارشناسی خودرو تشخیص رنگ وفنی خودرو یکی از اساسی ترین و مهم ترین بخش های کارشناسی خودرو به شمار می رود. فردی که می خواهد کارشناس در زمینه خودرو کار کند تنها در محیط عملی هست که می تواند خودش را محک بزند  هرگونه آموزش اشتباه وتشخیص نادرست تغییر شکل، رنگ شدگی، تعویض و یا زنگ زدگی قطعات، در تعیین قیمت خودرو تاثیر زیادی دارد.

در نظر داشته باشیم مسئولیت کارشناسی خودرو بسیار سنگین است عدم تشخیص صحیح وضعیت بدنه وفنی خودرو میتواند به خریدار ضرر بزرگی برساند.

چه مطالبی در آموزش کارشناسی خودرو  گفته می شود؟

طریقه شناسایی اصالت بدنه و موتور خودرو

طریقه کاربا دستگاه ضخامت سنج

اصول بازدید  چشمی رنگ، معایب رنگ خودرو

تفاوت رنگ خودروهای داخل وخارجی در انواع خودرو

تشخیص رنگ شدگی،تعویضی، لیسه، آبرنگ صافکاری بی رنگ و…

بررسی شاسی سقف ستون ها کف صندوق و…

بررسی سلامت سیستم انتقال قدرت وموتور

روش های شناسایی کیلومتر کارکرد واقعی خودرو

روش کار با دستگاه دیاگ تشخیص ایراد موتوری وگیربکسی


((در نهایت کارشناسی در محل با کارشناسان ما می روید تا خود را محک بزنید))


اراِئه مدرک آموزش: مدرکی که به کارآموز پس از آموزش ارائه می گردد زیر نظر صنعت معدن  وقابل استعلام می باشد.

شما عزیزان می توانید با ما تماس بگیرید وسوالات خودر را بپرسید

BMW

 

آموزش کارشناسی خودرو

 
حافظ خودرو