1- کارشناسی خودرو از نظر اصیل بودن سقف و ستون ها

2- کارشناسی خودرو از نظر رنگ قطعات خارجی بدنه مانند درب ها و کاپوت

3- کارشناسی خودرو از نظر قطعات تعویض شده بدنه خودرو می باشد.

*در مورد اول یعنی کارشناسی سقف و شاسی، اهمیت بیشتری خواهد داشت چرا که این قسمت ها بسیار کمتر مورد آسیب قرار می گیرند مگر اینکه خودرویی چپ کرده باشد که در قیمت گذاری خودرو در صورت رنگ شدن، تاثیر خواهد داشت.

 

برای تماس با کارشناسان شرکت حافظ خودرو جهت کارشناسی فنی و بدنه خودرو و مشاوره خرید و فروش از طریق واتساپ اقدام کنید